ALGEMENE VOORWAARDEN

Ons Gastenverblijf, Overasselt

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Ons Gastenverblijf, Heegseveldweg 2a te Overasselt
 2. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
 3. Michel Disveld is eigenaar en beheerder van Ons Gastenverblijf. De eigenaar kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.
 4. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 5. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 6. Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
 7. De beheerder kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Ons Gastenverblijf ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Ons Gastenverblijf dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in Ons Gastenverblijf ter inzage ligt.
 10. Indien gasten derden laten overnachten, mag dit alleen na toestemming van de Beheerder.
 1. De tarieven zijn inclusief toeristenbelasting, gas, water, elektriciteit en verwarming en BTW.
 2. De tarieven zijn exclusief  de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering.
 3. De tarieven van Gastenverblijf zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 4. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
 1. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, e-mail of via internet worden aangegaan.
 2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Ons Gastenverblijf een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
 3. Voor het reserveren van een verblijf in Ons Gastenverblijf worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 1. De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank of contante betaling bij aankomst.
 2. Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
 3. De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL52 INGB 0001 1727 84 t.n.v. M.C.J.G. Disveld o.v.v. het factuurnummer.
 4. De overige kosten zoals bijv. voor drinken dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in Ons Gastenverblijf.
 5. Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerder te melden zodat de vrijgevallen kamer alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
 2. Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
  1. Bij annulering meer dan vier weken voor de aankomstdatum: 10 % van de overeengekomen prijs.
  2. Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
  3. Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
  4. Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan Ons Gastenverblijf.
 1. Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Ons Gastenverblijf zijn voor rekening van de gasten.
 2. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in Ons Gastenverblijf.
 3. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 4. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 5. Bij verlies van sleutels van Ons Gastenverblijf worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.