FAQ

Meest gestelde vragen

 

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_toggle 0=”” title=”Contact”]Meest gestelde vragen

 1. Contact.
  2. Hoe boek ik?
  3. Aanbetaling.
    4. Eindafrekening.
    5. Last-minute boekingen.
    6. Wanneer is de boeking bindend?
    7. Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
    8. Annuleren van een boeking.
    9. Borg.
  10. Aankomst en vertrektijden?
  12. Huisdieren.
  13. Maximaal aantal gasten in het vakantiehuis.
  14. Roken.
  15. Huurperiode.
  16. Eindschoonmaak.
  17. Hoe kan ik betalen?
  18. Storingen en klachten.
  19. Aansprakelijkheid voor eigendommen en schade.
  20. Uw verantwoordelijkheid.
  21. Onze verantwoordelijkheid.
  22. Voorbehoud.

 

Contact.

OnsGastenverblijf.nl
Mob. 06 5125 6925
E-mail. info@onsgastenverblijf.nl

Hoe boek ik?

U kunt een boekingsaanvraag doen via zowel e-mail als telefonisch (zle rubriek contact) of via huureenhuisje.nl. Bij contact via e-mail streven wij ernaar u binnen 8 kantooruren te antwoorden.
U krijgt vervolgens een schriftelijke boekingsbevestiging via e-mail met informatie over de aanbetaling en eindafrekening.

Aanbetaling.

Wij vragen een aanbetaling van 25% van het huurbedrag, inclusief eventuele verplichte kosten. Dit bedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum op onze rekening ontvangen te zijn, anders houden wij ons het recht voor het vakantiehuis aan een andere partij te, verhuren. Het aanbetaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de eindafrekening.
Boekt u uw verblijf minder dan 6 weken voor de aankomstdatum, dan betaalt u het gehele huurbedrag in een keer.
Facturering voor gasten buiten Nederland vindt plaats in euro’s

Eindafrekening.

Het resterende huurbedrag dient minimaal 6 weken voor aankomst ontvangen te zijn op onze rekening. Zodra de resterende huur is ontvangen sturen wij via e-mail een betalingsbewijs.
Boekt u uw verblijf minder dan 6 weken voor de aankomstdatum betaalt u het gehele huurbedrag in een keer, waarbij het geld uiterlijk 2 weken voor aankomst op rekening van de verhuurder staat. Facturering voor gasten buiten Nederland vindt plaats in euro’s

Last-minute boekingen.

Indien u uw verblijf binnen 14 dagen voor aankomst boekt, dient het gehele huurbedrag voor aankomst op rekening van de verhuurder staan of indien in overleg met de verhuurder voor intrek van het verhuurde contant voldaan worden.

Wanneer is de boeking bindend?

Zowel wij als u zijn aan de boeking gebonden zodra de boeking door ons is bevestigd en de aanbetaling, of in een aantal situaties het gehele huurbedrag, is ontvangen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als de aanbetaling niet op tijd wordt ontvangen hebben wij het recht de boeking te ontbinden. Als de eindafrekening niet tijdig voldaan wordt zien we dit als een annulering van uw zijde en gelden de regels ten aanzien van annulering. De betaling wordt gedefinieerd als het moment waarop wij het volledige bedrag op onze rekening hebben ontvangen.

Kan ik de boeking wijzigen?

Tot uiterlijk 8 dagen voor de geplande aankomstdatum kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Wij behouden ons het recht voor om hiervoor een vergoeding van maximaal 20 euro te vragen.

Annuleren van een boeking.

U kunt een boeking schriftelijk, via post of e-mail, annuleren. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de annulering.
Indien u meer dan 42 dagen voor de geplande aankomstdatum annuleert brengen wij daarvoor de aanbetalingskosten in rekening. Indien u uw boeking 40 dagen of minder voor de geplande aankomstdatum annuleert betaald u 75% van het totale huurbedrag. Heeft u reeds meer betaald dan het verschuldigde bedrag in het geval van annulering betalen wij het betaalde bedrag onder aftrek van annuleringskosten direct aan u terug.

Borg.

De huurder dient een borg van 100 euro ter plekke te voldoen. Wij houden ons het recht voor de borg te verhogen Indien u bijvoorbeeld meerdere weken boekt, huisdieren meeneemt of rondom feestdagen boekt. Wij zullen dit in de bevestiging aangeven. U krijgt uw borg bij vertrek contant terug tenzij u bijvoorbeeld midden in de nacht vertrekt. In dat geval maken wij het bedrag naar uw rekening over. De borg dient als zekerheid om eventuele schades te dekken die door u worden veroorzaakt alsmede de energiekosten in het voor- en naseizoen.

Aankomst en vertrektijden?

Tussen 16.00 en 18.00 uur op de aankomstdag kunt u de sleutel voor het vakantiehuis afhalen. Op de vertrekdag dient u het vakantiehuis uiterlijk 12:00 uur te verlaten

Huisdieren.

Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Wij behouden ons het recht voor extra schoonmaakkosten of borg in rekening te brengen. Dit zullen we in de bevestiging aangeven.

Maximaal aantal gasten in het vakantiehuis.

U mag met ten hoogste 2 personen gebruik maken van het vakantiehuis met in overleg eventueel 1 extra kind onder de 4 jaar. Het aantal personen mag echter niet groter zijn dan in de boekingsbevestiging is aangegeven.

Roken.

Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis of op plaatsen waar andere gasten van ‘OnsGastenverblijf’’ hier hinder van kunnen ondervinden. Bij overtreding van het rookverbod hebben wij het recht kosten voor het eventueel wassen van textiel en dergelijke in rekening te brengen.

Huurperiode.

Het is niet mogelijk het vakantiehuis voor meer dan 4 aaneensluitende weken te huren.

Eindschoonmaak.

Als verhuurder zorgen wij ervoor dat het vakantiehuis fris, schoon en met opgemaakte bedden wordt opgeleverd. Bij vertrek zorgt u er voor dat de afwas is gedaan, het vuilnis in de container is gedaan en dat het wasgoed verzameld is volgens de aanwijzingen in het vakantiehuis.

Hoe kan ik betalen?

Uw verblijf dient u vooraf te betalen via de ING reknr. 1172784 t.n.v. MCJG Disveld. Borg en aanvullende diensten kunt u contant betalen.

Storingen en klachten.

Defecten, storingen en klachten dient u zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken zodat wij gelegenheid hebben deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid voor eigendommen en schade.

Wij hebben geen formele aansprakelijkheid voor eigendommen van gasten die in het Chalet, gemeenschappelijke ruimten of gesloten bagageruimtes aanwezig zijn. Mocht blijken dat wij onzorgvuldig hebben gehandeld of op andere wijze schuldig zijn dat eigendommen verdwijnen of beschadigen nemen we uiteraard hiervoor onze verantwoordelijkheid.

Uw verantwoordelijkheid.

U dient de boekingsbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te communiceren.
De huurder en degene die hem/ haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies of schade die voor ‘OnsGastenverblijf ‘ of derden ontstaat direct of indirect ten gevolgen van het verblijf.

Onze verantwoordelijkheid.

Wij zorgen voor het tijdig en in schone staat ter beschikking stellen van de vakantiewoning, conform de beschrijving en eventueel aanvullende afspraken en/of informatie die bij de boekingsbevestiging zijn meegeleverd. Eventuele wijzigingen in relatie tot de boeking die van aanzienlijke invloed kunnen zijn op uw vakantiebeleving worden door ons vooraf aan u gecommuniceerd. Voor beperkingen en uitsluitingen in onze verantwoordelijkheid verwijzen wij naar ‘voorbehoud’.

Voorbehoud.

Wij doen ons uiterste best uw bezoek aan het ‘OnsGastenverblijf ‘ zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat we een kleinschalig familiebedrijf zijn, moeten we ons echter ook beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, fouten, technische storingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Bij alles geldt echter dat we u steeds zo goed mogelijk informeren.

Wij houden ons het recht van prijswijziging voor naar aanleiding van veranderingen in de wetgeving (o.a. belastingwetgeving) en grote valutawijzigingen, evenals naar aanleiding van schrijf- en drukfouten in drukwerk en op onze website. Wij corrigeren de informatie zo spoedig mogelijk op onze website en delen de klant de wijzigingen op het moment van boeking mede.

Als kleinschalig familiebedrijf behouden we ons het recht voor bepaalde diensten tijdelijk te verminderen of te sluiten ten gevolge van personele omstandigheden zoals ziekte, overlijden, zwangerschap en dergelijke in de familiekring of het gebrek aan tijdelijke arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Wij behouden ons het recht voor bepaalde kamers/overnachtingsmogelijkheden, sanitaire voorzieningen of andere voorzieningen tijdelijk uit de verhuur te nemen naar aanleiding van renovatie, technische problemen en dergelijke of als de vereiste vergunningen niet tijdig worden verkregen.

In geval van oorlog, overheidsbesluit, terrorisme, rampen, staking, binnenlandse onrust of andere omstandigheden die niet voorzien kunnen worden op het moment van boeking en niet door de verhuurder of huurder beïnvloed kunnen worden en waardoor het niet mogelijk is de verplichtingen uit de boekingsbevestiging na te komen kunnen zowel u als wij schriftelijk de overeenkomst ontbinden zonder de verplichting tot enige schadevergoeding.

Vertragingen in uw reis, ook als deze worden veroorzaakt door uit dienst name van trein , boot- en vliegverbindingen en dergelijke, gelden niet als force majeur. Evenmin zaken als ziekte, overlijden, ongelukken en dergelijke waartegen u zich kunt beschermen middels een annuleringsverzekering.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hoe boek ik?”]U kunt een boekingsaanvraag doen via de Reserveringspagina, e-mail of telefonisch (zle rubriek contact). Bij contact via e-mail streven wij ernaar u binnen 48 uur te antwoorden.

U krijgt vervolgens een schriftelijke boekingsbevestiging via e-mail met informatie over de aanbetaling en eindafrekening.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Eindafrekening”]Het resterende huurbedrag dient minimaal 6 weken voor aankomst ontvangen te zijn op onze rekening. Zodra de resterende huur is ontvangen sturen wij via e-mail een betalingsbewijs.

Boekt u uw verblijf minder dan 6 weken voor de aankomstdatum betaalt u het gehele huurbedrag in een keer, waarbij het geld uiterlijk 2 weken voor aankomst op rekening van de verhuurder staat. Facturering voor gasten buiten Nederland vindt plaats in euro’s.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Last-minute Boeking”]Indien u uw verblijf binnen 14 dagen voor aankomst boekt, dient het gehele huurbedrag voor aankomst op rekening van de verhuurder staan of indien in overleg met de verhuurder voor intrek van het verhuurde contant voldaan worden.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]